dilluns, 21 de setembre del 2015

Carta oberta als Srs Fainé i Oliu d'Eduard López Mercadé

Us deixo aquí aquesta carta, publicada a la revista Lemúria, crec que expressa molt bé el sentiment de molts catalans en veure aquesta manipulació i amenaça en plena campanya electoral.

Carta oberta als Srs. Fainé i Oliu, presidents de CaixaBank i Banc de Sabadell 

 Molt distingits senyors,

 Confesso que dono crèdit (perdonin, no vol ser cap analogia) a la notícia que aquest cap de setmana ha corregut com un regueró de pólvora pels mitjans de comunicació: la "declaració institucional" de les patronals de bancs i caixes d'estalvi alertant sobre els riscos d'una "ruptura unilateral del marc legal vigent", en què es fa un mal dissimulat xantatge als cridats a les properes eleccions autonòmiques, al·ludint a una possible "reducción de la oferta bancaria y, con ello, de exclusión financiera y encarecimiento y escasez del crédito".

 Algunes entitats bancàries ja s'han desmarcat de l'impresentable escrit, però no és el seu cas, segons sembla, malgrat tractar-se d'entitats amb un tradicional arrelament al nostre país. No entenc com vostès han pogut secundar un atemptat tan greu a la llibertat de bona part dels seus impositors i clients. Com un grup d'empresaris que han vist salvat el seu coll després de tan males pràctiques, s'atreveixen ara a amenaçar a part dels clients que els han hagut de rescatar dels forats que van crear. Com gosen definir-se en una qüestió purament política, quan no van tenir cap reticència a jugar amb els diners dels seus impositors fent moure els diners amb la impunitat que els dóna un marc mundial en què les persones topen amb les fronteres i amb filferros i murs mentre els diners circulen lliurement. Per què ho han fet? Per què han pretès estendre la por i coartar la sobirania íntima dels electors? Perquè també tenen por? Perquè temen la democràcia i la sobirania d'un país que s'ha mobilitzat massivament en defensa dels seus drets?

 Si és així, vull demanar-los que reconsiderin la seva actitud . Encara són a temps. Només els vull demanar que rectifiquin aquesta declaració i prometin fer honor al seu compromís de no amenaçar amb fer tripijocs amb els diners dels seus clients, com desafortunadament han fet entitats del seu sector que han volatilitzat els estalvis de milers de persones, modestos treballadors o pensionistes que els van reunir amb esforç al llarg de tota la seva vida i els en van fer a elles dipositàries amb absoluta confiança.

Vull demanar-los que es retractin i es desvinculin de tan deshonest xantatge, perquè si no ho fan acabaran de polvoritzar la confiança que bona part del seu sector econòmic ja va trinxar amb la crisi financera de fa uns anys.

 I aleshores sí que les "reduccions operatives i l'escassetat del crèdit" els obligarien a vostès. Però seria per la llibertat dels seus clients que haurien d'optar per fer ús de la seva sobirania sobre els propis diners perquè dirigents tan irresponsables, com vostès demostrarien ser, no els tornessin a posar en perill.

 Atentament,

Eduard López i Mercadé

1 comentari: